Эрчим хүчний зохицуулах хороон дээр Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль, Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Нийслэлийн оролцоо, хамтран ажиллах талаар санал солилцох уулзалт...
Түгээмэл асуулт Бүх асуултууд